رئیس مرکز اسناد و کتابخانه:  
خانم دکتر سارا ناجی طبسی
 شماره تماس : 35425381-051
آدرس پست الکترونیکی:

s.najitabasi@rifst.ac.ir

مسئول کتابخانه : 
مهندس رجبعلی نادرزاده
شماره تماس : 35425419-051 
آدرس پست الکترونیکی:
r.naderzade@rifst.ac.ir

کارشناس مرکز اسناد و نشریه:
خانم طیبه شجاعی
 شماره تماس : 35425355-051
آدرس پست الکترونیکی:
Infolib@rifst.ac.ir

ارتباط با ما

آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد-قوچان
صندوق پستی: 147-91735
تلفن: 35425355-051
نمابر: 35003150-051
پست الکترونیکی: infolib@rifst.ac.ir

معرفی

کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با هدف ارتقای سطح دانش پرسنل همگام با یافته های نوین علمی و توسعه توانمندی های پژوهشی ، مهارتهای مدیران ، اعضاء هیئت علمی ، کارشناسان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و سهولت دسترسی محققان و کاربران به اطلاعات مورد نیاز با گردآوری بیش از 15000 عنوان منابع چاپی ، دیجیتال و طرح های پژوهشی با اهم وظایف ذیل فعالیت می نماید :
-  ایجاد بانک اطلاعاتی علمی پژوهشی با گردآوری منابع علمی دیجیتال و طرح های پژوهشی و استانداردهای بین المللی در موضوع فعالیت های پژوهشکده .
-  ارائه خدمات مشاوره ای به گروه های پژوهشی و سایر کاربران در خرید و تهیه پایگاه های اطلاعاتی و سایر منابع مطالعاتی .
-  برنامه ریزی برای خرید پایگاه های اطلاعاتی دیجیتال و انتخاب منابع لاتین مورد نیاز .
-  تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از منابع و اداره کتابخانه و مرکز اسناد .
-  تماس با کتابخانه ها و مجامع علمی و پژوهشی به منظور دریافت انتشارات آنها و استفاده و بهره برداری کاربران و محققین و دانشجویان از منابع آن مرکز .
-  ایجاد هماهنگی در روشهای کتابداری و اطلاع رسانی به منظور اداره کتابخانه پژوهشکده و ارائه خدمات لازم بر اساس روشهای علمی و فعالیت در جهت تکمیل و تصحیح روشهای موجود .
-  انتخاب منابع جدید که باید برای کتابخانه و مرکز اسناد تهیه شود و انجام فعالیت های مربوط به سفارش و دریافت ، شماره گذاری و ثبت و خدمات فنی و طبقه بندی کتب و سایر منابع .
-  مکاتبه با منابع خارجی و داخلی به منظور تهیه و تدارک منابع تحقیقاتی پژوهشی .
-  برنامه ریزی امور کتابخانه و مرکز اسناد و ارائه سیستم های مناسب کتابداری و تجهیز کتابخانه از نظر سخت افزار ، روشهای مدرن کتابداری و نیروی انسانی مورد نیاز .

نشریه
معرفی کتاب